Santo Almera Direct Asia
Nissan S.K.Sure MOSUTEN
carcover2you Easy Insure
Lensowheel Banner 465x100 px
Banner 225x100 px MC TEC TT Auto Xenon Banner 225x100 px
nvyangyont Osaka 99 AOT body paint Ning Auto
Energy-Reform
PARTO PART

Hot Issue! รูป Meeting สมุทรปราการ 6 กพ| DIY ทำรถเงียบ กพ.นี้| รับสติ๊กเกอร์คลับ

ไปยื่นเอกสารรถคันแรกมาแล้วครับ มาดูเอกสารกัน !!!ใช้อะไรบ้าง

(1/15) > >>

!!Nguan!!044:
เมื่อวันศุกร์ ที่ผ่านมา.. ผมไปยื่นเอกสาร ทำเรื่องขอยื่นส่วนลดภาษีรถคันแรก ครับ.. ที่ จ.สมุทรปราการ

เอกสารที่ต้องไปเตรียมตัวไปยื่นนะครับ.  อ้างอิงจาก เวปของกรม สรรพสามิตรครับ

http://www.excise.go.th/index.php?id=1015

3. “เมื่อเอกสารครบ” ผู้ซื้อสามารถยื่นค าขอใช้สิทธิ์ฯ ได้ 2 ช่องทาง คือ
3.1 ส านักงานสรรพสามิตพื้นท/ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ตามทะเบียนบ้าน    
หรือสถานที่จดทะเบียนรถยนต โดยผู้ซื้อต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555
3.2 ผ่านทาง http://www.excise.go.th  
เอกสารที่ยื่นพร้อมกับค าขอใช้สิทธิ์มีดังน
(1) แบบค าขอใช้สิทธิ์ฯ ส าหรับรถยนตใหมคันแรกตามนโยบายรัฐบาล
(2) ส าเนาบัตรประชาชน
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน
(4) ส าเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)
(5) ส าเนาคู่มือการจดทะเบียน
(6) หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์คันแรก
(7) หลักฐานการซื้อขายรถยนต์ (ใบเสร็จรับเงินและหรือใบจอง(ถ้าม)/
สัญญาซื้อขาย/เอกสารการรับมอบรถยนต)
 

ผมยื่น ตามข้อ 3.1 ไปนะครับ ส่วน 3.2 รอผู้รู้ ที่เคยยื่นมาอธิบายครับ..จะดีกว่า  :07 EiEi: :07 EiEi:

1แบบฟอร์ม คำขอใช้สิทธิ์ฯ และเงื่อนไขสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล ไปโหลดตามลิงค์นี้เลยครับ

http://www.excise.go.th/index.php?id=1015

หน้าตาเป็นยังนี้นะครับ(2) ส าเนาบัตรประชาชน
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน    ผมคงไม่ต้องลงรูปนะคับ  :07 EiEi:

(4) ส าเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)  อันนี้ พอดีผมซื้อเงินสด เลย ข้ามไป ส่วนใครที่ซื้อผ่อนต้องขอไฟแน๊ซครับ

(5) ส าเนาคู่มือการจดทะเบียน


(6) หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์คันแรก ไปโหลดตามลิงค์นี้เลยครับ

http://www.excise.go.th/index.php?id=1015
(7) หลักฐานการซื้อขายรถยนต์ (ใบเสร็จรับเงินและหรือใบจอง(ถ้าม)/
สัญญาซื้อขาย/เอกสารการรับมอบรถยนต)

ใบเสร็จ


หนังสือมอบรถ


ใบจองรถ


เมื่อเตรียมเอกสาร.เรียบร้อยแล้วนะครับ.. ก็ เดินเข้าไปถามประชามัมพันธ์เลยครับว่าต้องยื่นเอกสาร..ที่ไหน..

(ในกรณีผมติดต่อ คุณ รธิกร ) ไม่ยุ่งยากครับ แค่คุณกรองแบบฟอร์ม ให้เีรียบร้อย.. แล้วไป ยื่นเท่านั้นเองครับ

พี่เค้าแค่ตรวจเอกสารครบไหม.. แล้วก็จะให้เลขทะเบียนรับ เลขที่มา.(เก็บเลขนี้ให้ดีนะครับ. เราจะได้ตรวจสอบได้อยู่ขั้นตอน

ไหนแล้วทางที่ดี.ก็ขอพี่เค้าไปถ่ายเอกสารก่อน.แล้วให้พี่เค้าเซ็น รับรองว่าได้รับเอกสารแล้ว :07 EiEi:)

สุดท้าย.. พี่เค้าจะถามว่าสะดวกรับเ็ช็คที่ไหน.. มีใ้ห้เลือกสองที่ครับ 1. คือสำนักงานบัญชีกลาง(แถวๆ พระราม 6)

กับ  2. สำนักงาน คลังจังหวัด เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ..  เอกสารทั้งชุดนี้ ซีร๊อกไปอย่างละ 1 ชุดครับ.พร้อมเซ็น สำเนาถูกต้อง

อันนี้ผมไป ยื่นที่ จ.สมุทรปราการเขต 1 ครับ สอบถามพี่เค้าไปว่ามีคนยื่นเยอะไหม พี่เค้าบอกว่า แค่ 40 กว่าคน ทุกคนเป็นเงินสด

ทั้งหมด.. เพราะไฟแน๊ซ ยังไม่ยอมเซ็นเอกสารให้.  รีบ ๆ ใช้สิทธิ์นะครับ.. เด๋ว งบจะหมด เด๋วคิวจะยาว..  :04 Kiss: :04 Kiss:

นกพิราบขาว:
ขอบคุณมากครับ  เป็นไกด์สำหรับการขอคืนภาษีได้เป็นอย่างดี  +1 ให้ครับ

DonPower:
ขอบคุณครับละเอียดดีมากเลย  ปัญหาคือรถนังไม่ได้เลยนี่ดิ... จะทันเวลาไมเนี้ยเรา  :08 Wait:

+1 ให้เลยคร๊าบบบบ

penaree:
+Love ให้เลย  :05 Embrace: :05 Embrace: :05 Embrace:

ขอบคุณมากครับแต่ผมคงไม่ได้ทำ เพราะจะซื้อเครื่องหันหก   :09 Cry: :09 Cry: :09 Cry:


ปล.ปักมุดน่าจะดี

Pooyoyay:
ขอบคุณมากค่ะ +1ให้เลย  :01 Ye: วันจันทร์นี้จะไปยื่นบ้างแล้วค่ะ  :01 Ye:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Banner728x90

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ I ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ อันดับ 1

ThaiAlmeraClub.COM - Nissan Almera Club (Thailand) คำแนะนำ หรือต้องการจองพื้นที่โฆษณา ติดต่อที่ thaialmeraclub@yahoo.com

เครือข่าย Web Network | ThaiMARCH | ThaiAlmeraClub | ThaiCIAZ | ThaiFREED | ThaiErtigaClub | SuzukiSwiftClub |

Hosting , VPS , Colocation , Server