Dhipaya Insurance
Leo Oil
Carmana
Short Cut! ติดต่อโฆษณา | รับสติ๊กเกอร์คลับ คลิกที่นี่

ไปยื่นเอกสารรถคันแรกมาแล้วครับ มาดูเอกสารกัน !!!ใช้อะไรบ้าง

(1/15) > >>

!!Nguan!!044:
เมื่อวันศุกร์ ที่ผ่านมา.. ผมไปยื่นเอกสาร ทำเรื่องขอยื่นส่วนลดภาษีรถคันแรก ครับ.. ที่ จ.สมุทรปราการ

เอกสารที่ต้องไปเตรียมตัวไปยื่นนะครับ.  อ้างอิงจาก เวปของกรม สรรพสามิตรครับ

http://www.excise.go.th/index.php?id=1015

3. “เมื่อเอกสารครบ” ผู้ซื้อสามารถยื่นค าขอใช้สิทธิ์ฯ ได้ 2 ช่องทาง คือ
3.1 ส านักงานสรรพสามิตพื้นท/ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ตามทะเบียนบ้าน    
หรือสถานที่จดทะเบียนรถยนต โดยผู้ซื้อต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555
3.2 ผ่านทาง http://www.excise.go.th  
เอกสารที่ยื่นพร้อมกับค าขอใช้สิทธิ์มีดังน
(1) แบบค าขอใช้สิทธิ์ฯ ส าหรับรถยนตใหมคันแรกตามนโยบายรัฐบาล
(2) ส าเนาบัตรประชาชน
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน
(4) ส าเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)
(5) ส าเนาคู่มือการจดทะเบียน
(6) หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์คันแรก
(7) หลักฐานการซื้อขายรถยนต์ (ใบเสร็จรับเงินและหรือใบจอง(ถ้าม)/
สัญญาซื้อขาย/เอกสารการรับมอบรถยนต)
 

ผมยื่น ตามข้อ 3.1 ไปนะครับ ส่วน 3.2 รอผู้รู้ ที่เคยยื่นมาอธิบายครับ..จะดีกว่า  :07 EiEi: :07 EiEi:

1แบบฟอร์ม คำขอใช้สิทธิ์ฯ และเงื่อนไขสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล ไปโหลดตามลิงค์นี้เลยครับ

http://www.excise.go.th/index.php?id=1015

หน้าตาเป็นยังนี้นะครับ(2) ส าเนาบัตรประชาชน
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน    ผมคงไม่ต้องลงรูปนะคับ  :07 EiEi:

(4) ส าเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)  อันนี้ พอดีผมซื้อเงินสด เลย ข้ามไป ส่วนใครที่ซื้อผ่อนต้องขอไฟแน๊ซครับ

(5) ส าเนาคู่มือการจดทะเบียน


(6) หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์คันแรก ไปโหลดตามลิงค์นี้เลยครับ

http://www.excise.go.th/index.php?id=1015
(7) หลักฐานการซื้อขายรถยนต์ (ใบเสร็จรับเงินและหรือใบจอง(ถ้าม)/
สัญญาซื้อขาย/เอกสารการรับมอบรถยนต)

ใบเสร็จ


หนังสือมอบรถ


ใบจองรถ


เมื่อเตรียมเอกสาร.เรียบร้อยแล้วนะครับ.. ก็ เดินเข้าไปถามประชามัมพันธ์เลยครับว่าต้องยื่นเอกสาร..ที่ไหน..

(ในกรณีผมติดต่อ คุณ รธิกร ) ไม่ยุ่งยากครับ แค่คุณกรองแบบฟอร์ม ให้เีรียบร้อย.. แล้วไป ยื่นเท่านั้นเองครับ

พี่เค้าแค่ตรวจเอกสารครบไหม.. แล้วก็จะให้เลขทะเบียนรับ เลขที่มา.(เก็บเลขนี้ให้ดีนะครับ. เราจะได้ตรวจสอบได้อยู่ขั้นตอน

ไหนแล้วทางที่ดี.ก็ขอพี่เค้าไปถ่ายเอกสารก่อน.แล้วให้พี่เค้าเซ็น รับรองว่าได้รับเอกสารแล้ว :07 EiEi:)

สุดท้าย.. พี่เค้าจะถามว่าสะดวกรับเ็ช็คที่ไหน.. มีใ้ห้เลือกสองที่ครับ 1. คือสำนักงานบัญชีกลาง(แถวๆ พระราม 6)

กับ  2. สำนักงาน คลังจังหวัด เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ..  เอกสารทั้งชุดนี้ ซีร๊อกไปอย่างละ 1 ชุดครับ.พร้อมเซ็น สำเนาถูกต้อง

อันนี้ผมไป ยื่นที่ จ.สมุทรปราการเขต 1 ครับ สอบถามพี่เค้าไปว่ามีคนยื่นเยอะไหม พี่เค้าบอกว่า แค่ 40 กว่าคน ทุกคนเป็นเงินสด

ทั้งหมด.. เพราะไฟแน๊ซ ยังไม่ยอมเซ็นเอกสารให้.  รีบ ๆ ใช้สิทธิ์นะครับ.. เด๋ว งบจะหมด เด๋วคิวจะยาว..  :04 Kiss: :04 Kiss:

นกพิราบขาว:
ขอบคุณมากครับ  เป็นไกด์สำหรับการขอคืนภาษีได้เป็นอย่างดี  +1 ให้ครับ

DonPower:
ขอบคุณครับละเอียดดีมากเลย  ปัญหาคือรถนังไม่ได้เลยนี่ดิ... จะทันเวลาไมเนี้ยเรา  :08 Wait:

+1 ให้เลยคร๊าบบบบ

penaree:
+Love ให้เลย  :05 Embrace: :05 Embrace: :05 Embrace:

ขอบคุณมากครับแต่ผมคงไม่ได้ทำ เพราะจะซื้อเครื่องหันหก   :09 Cry: :09 Cry: :09 Cry:


ปล.ปักมุดน่าจะดี

Pooyoyay:
ขอบคุณมากค่ะ +1ให้เลย  :01 Ye: วันจันทร์นี้จะไปยื่นบ้างแล้วค่ะ  :01 Ye:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Banner728x90

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ I ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ อันดับ 1

ThaiAlmeraClub.COM - Nissan Almera Club (Thailand) คำแนะนำ หรือต้องการจองพื้นที่โฆษณา ติดต่อที่ thaialmeraclub@yahoo.com

เครือข่าย Web Network | ThaiMARCH | ThaiAlmeraClub | SuzukiSwiftClub |

Hosting , VPS , Colocation , Server